Min teoribakgrund är eklektisk, grundad på ett systemteoretiskt synsätt. På senare år har jag fördjupat mig i anknytningsbaserad familjeterapi, och intresserat mig

för hur nya rön inom anknytningsteori kan kopplas till praktiskt terapeutiskt och socialt arbete med barn, ungdomar och vuxna.

 

I handledning inom det familjeterapeutiska såväl som det sociala behandlings- arbetet har jag funnit det användbart med såväl lösningsfokuserad teori som narrativ teori.

 

Kognitiv- och beteendeterapeutisk teori är i olika sammanhang också viktiga redskap för mig.

 

Det salutogena perspektivet är värdefullt när det gäller socialt arbete på alla nivåer. Att stödja utvecklande faktorer och starka sidor hos handledda såväl som hos klienter är primärt.

 

Min kunskap inom det neuropsykiatriska området kan också vara till god hjälp när det gäller att anpassa personalens förhållningssätt, stöd och pedagogiska insatser till personer med funktionshinder av olika slag.

 

 

Etiska frågor ligger mig också varmt om hjärtat och ingår som en självklar del i handledningen.