Handledning när den är som bäst, är både ett ömsesidigt reflekterande och lärande i gruppen, men lika mycket ett stödjande arbete för varandra. Handledningens funktion som ventil i dagens stressade arbetsmiljöer är viktig inte minst som kvalitetssäkring! Handledning innebär för mig att tillsammans, på ett lekfullt, allvarsamt och nyfiket sätt utveckla vår profession och vårt kunnande.

 

Som handledare leder jag gruppen och står för den hållande strukturen, praktiskt och mentalt. Jag ansvarar för att utveckla och stärka gruppklimatet för att handledningssituationen ska bli så berikande som möjligt. Jag tillför aktivt min erfarenhet och min kunskap som ett bidrag till gruppen, men arbetar också med att stödja deltagarnas egen utveckling på olika nivåer, t ex att lära sig våga lita mer på egen intuition och erfarenhet, att sätta ord på det de gör, att medvetet använda sig själva mer som ett instrument i arbetet med människor.

 

En viktig del i handledningen är att också att anknyta metoder och teorigrunder i det praktiska arbetet till den forskning som är aktuell inom området.

 

Jag arbetar med olika handledningsmetoder beroende på gruppdeltagarnas behov och utvecklingsfas. Vanliga inslag är reflekterande team, olika gestaltande tekniker, familjekartor mm. Ibland önskas också tid för fördjupning utifrån teman.