Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av terapeutiskt arbete med ungdomar och vuxna inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Yrkeskarriären började dock inom Socialtjänsten. Som handledare debuterade jag 1990 i samband med handledarutbildning på Institutionen för socialt arbete i Göteborg.

 

Min kompetensprofil svarar mot personalgrupper som arbetar med psykosocialt arbete för stöd eller behandling till familjer/barn och ungdomar eller vuxna,  arbeten där teori- och metodkunskap, gott bemötande och professionellt förhållningssätt blir avgörande för kvaliteten.

 

Min bakgrund som legitimerad familjeterapeut och Marte meo terapeut vittnar om att jag i handledning lägger tyngdpunkten på vad som händer i relationer mellan människor snarare än inom människan, och hur man kan stödjer utvecklande faktorer och starka sidor hos de handledda såväl som hos dem som söker samhällets hjälp.

 

Den systemiska teorin fungerar utmärkt som bas i socialt arbete, men därutöver har jag skaffat mig ytterligare verktyg främst inom anknytningteori (ABFT), kognitiv teori och beteendeteori (KBT, föräldraträning), kommunikationsteori (Marte meo, MI) samt kunskap inom det neuropsykiatriska området.

 

Genom åren har jag handlett olika arbetsgrupper och arbetsledare inom det sociala (kommunala, statliga såväl som privata) arbetsfältet, men också personal inom skolans sfär.

 

På förfrågan har jag skräddarsytt utbildningar i samtalsmetodik m.fl. olika ämnen, eller genomfört teambildande heldagar för personalgrupper.

 

Jag är medlem i Svensk Handledarförening. och står bakom deras etiska regler för

handledare.